EN | فارسی | عربی

حجاب بانوان سانداي ايران در کتاب قوانين فدراسيون جهاني ووشو ثبت شد

لباس (حجاب) بانوان سانداکار ايراني با پيگيري هاي يکسال و نيم اخير فدراسيون ووشوي ايران، همراه با رايزني هاي متعددي که در کميته فني و هيات رئيسه فدراسيون جهاني صورت گرفت، براي نخستين بار به طور رسمي وارد کتاب قوانين فدراسيون جهاني ووشو شد.

 اگرچه سال 2005 ميلادي مجوز حضور بانوان سانداکار ايراني در مسابقات جهاني براي حضور در يکدوره اين رقابت ها صادر شد و بعد از آن نيز به صورت عرف درآمده بود تا بانوان ووشوي ايران در پيکارهاي جهاني به ميدان بروند، اما اين موضوع در قوانين فدراسيون جهاني ووشو به صورت رسمي جايي نداشت و زمينه سوء استفاده از اين خلاء قانوني را به وجود آورده بود.
در راستاي تصويب نشدن حجاب بانوان در کتاب قوانين فدراسيون جهاني ووشو، فدراسيون ووشوي اروپا در اقدامي استفاده از حجاب در مسابقات قاره اي خود را ممنوع کرده بود.
اين خطر وجود داشت که در آينده موضوع فوق به فدراسيون جهاني نيز تسري پيدا کند که خوشبختانه با تلاش فدراسيون ووشوي ايران از فرصت تغيير قوانين در سال جديد ميلادي استفاده گرديد و حجاب اسلامي به صورت رسمي با چاپ تصوير دختران ايراني در کتاب قوانين فدراسيون جهاني تصويب شد تا از اين پس ووشوکاران محجبه کشورهاي اسلامي با فراغ بال در رويدادها به ميدان بروند.
«مائده هاشمي» و «زهرا سلحشور» دو بانوي ووشوي ايران هستند که تصوير آنان همراه با لباس مصوبه بانوان محجبه در کتاب فدراسيون جهاني وارد شده است.