فوری/ نیروهای اشغالگر صهيونيستى از حضور دبیر کل و سرپرست فدراسیون کونگ فو ووشو فلسطین در جام صلح و دوستى ايران جلوگيرى كردند

۱۱ - ۱۲ - ۱۳۹۷, ۱۲ : ۱۰

شب گذشته تيم ٨ نفره ووشو فلسطين شامل ٧ ورزشكار و يك سرپرست مربى  قصد خروج از سرزمين هاى اشغالى و پرواز به سوى ايران را داشتند، نیروهای اشغالگر صهيونيستى  دبیر کل و سرپرست تيم فدراسیون کونگ فو ووشو فلسطین كه عازم مسابقات جام صلح و دوستى ايران بودند را به مدت ٦ ساعت بازداشت مى كنند و بعد از آن نيز از ادامه سفر وى جلوگيرى كردند و سپس او را به سرزمین اشغالی/ فلسطین بازگرداند.
گفتنى است "عبدالرحمن محمد ادغيش " حامل بيانيه مردم ستمديده فلسطين در مدح صلح جهانى و ورزش جهت قراعت در مسابقات بين المللى صلح و دوستى ايران كه مقرر است طى روزهاى ١١ و ١٢ اسفندماه در شهر زاهدان برگزار گردد بوده است و اين موضوع موجب حساسيت بيشتر نيروهاى امنيتى رژيم صهيونيستى مى گردد. 
فدراسیون ووشوی ايران ضمن محکوم كردن اين اقدام  با توجه به اينكه اين اقدام ضد حقوق بشرى كاملاً در تضاد با منشور المپيك مى باشد اقدامات خود را جهت پيگيرى موضوع از طريق كميته ملى المپيك و كميته بين المللى المپيك IOC آغاز كرده است. 
فدراسيون ووشو فلسطين نيز طى پيامى كه در شبكه هاى مجازى منتشر كرده است، ضمن محكوم كردن اين اقدام با اعتراض به نهادهاى بين المللى ورزش خواهان پيگيرى موضوع در قبال اقدامات رژیم صهیونستی در خصوص جلوگیری مردم فلسطین از حق خود در مشارکت در فعالیت های بین المللی عمل کند و همچنین از كميته بين المللى المپيك خواست از مشارکت رژیم صهیونستی در فعالیت های جهانی، به عنوان یک اقدام تنبیهی در برابر  ممانعت از آزادی ورزشکاران فلسطینی، جلوگیری کند.
/.پايان خبر | Wawf.asia news center./