ثبت نام مربيان
کمیته تای چی چوان، فدراسیون ووشوی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات پرسنلي

اطلاعات تحصيلي

آخرين گواهي فني (دان)

آخرين مدرك مربيگري

آخرين مدرك داوري

محل برگزاري كلاس آموزشي 1

محل برگزاري كلاس آموزشي 2

محل برگزاري كلاس آموزشي 3

همكاري